De levenscyclus van een plant

De levenscyclus van een organisme is de volledige opeenvolging van de fasen van groei en ontwikkeling van het moment vanaf het moment van de bevruchting. Elk organisme op aarde doorloopt zijn eigen levenscyclus van groei en ontwikkeling. Bij groei wordt het organisme alleen maar groter en zwaarder. Bij ontwikkeling krijgt het organisme onderdelen die het eerder niet had.

 Levenscyclus

Groei en ontwikkeling

Een bruine boon is een zaad. Als een zaad kiemt, groeit er een kiemplantje uit. In de afbeelding hieronder en de eerste video van deze les zie je hoe de kieming van een bruine boon verloopt. De kieming maakt deel uit van de levenscyclus van de bruine boon.

Levenscyclus boon

In de afbeelding hieronder zie je dat het kiemplantje van de boon zich bevindt tussen de twee zaadlobben van de bruineboon. Als het kiemplantje een flink stuk is gegroeid, zie je dat de zaadlobben eigenlijk het eerste paar bladeren zijn van de boonplant. Bij de kieming wordt het reservevoedsel in de zaadlobben verbruikt.

zaadlobben

Als het reservevoedsel tijdens de ontkieming wordt gebruikt worden de zaadlobben kleiner. Als het kiemplantje verder groeit, raakt het reservevoedsel in de zaadlobben op. De zaadlobben verschrompelen en vallen af. Ondertussen heeft de plant meer bladeren gekregen. Het verdere verloop van de levenscyclus van de bruine boon zie je in bovenstaande- en onderstaande foto's.

 Zaadlobben2

In de onderstaande video's is te zien hoe verschillende zaden kiemen en uitgroeien tot een kiemplantje. De eerste video gaat over het kiemen van een zaad van de bruineboon, de tweede video gaat over het kiemen van een kastanje.

 

Een verslag maken van het onderzoek

Je gaat bij dit thema weer een onderzoek doen en daar moet je een een verslag van maken. Een verslag moet je steeds op dezelfde manier opbouwen. Aan het begin van dit schooljaar heb je aan de hand van een Mythbustersvideo alle stappen die je in wetenschappelijk onderzoek moet maken geleerd. Ook heb je in het begin van dit jaar geleerd hoe je een verslag moet schrijven van het experiment. De benodigde informatie voor het doen van onderzoek en het schrijven van een verslag kan je vinden op Biologielessen.nl.