Wat is biologie?

In deze les willen we jullie duidelijk maken wat je nu exact gaat bestuderen in de biologie. Ook willen we uitleggen wat het verschil is tussen biologie, natuurkunde en scheikunde. Het verschil tussen deze drie vakken gaan we je duidelijk maken met behulp van een video die in deze les is te vinden en met behulp van een aantal gastlessen natuurkunde en scheikunde. Het centrale thema van deze kennismaking met biologie, natuurkunde en scheikunde is WATER.

Watercompilatie

Water is namelijk een heel bijzondere stof. Water neemt een belangrijke rol in in het leven van mens en dier. Water is dus belangrijk in de biologie. Maar ook de scheikunde kan niet zonder water. Veel stoffen worden in de scheikunde opgelost in water. Water is door zijn bijzondere eigenschappen ook heel belangrijk voor de natuurkunde.

Verschillen biologie, natuurkunde, scheikunde

In het kort zou je de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde als volgt kunnen definiëren:

Biologie. Letterlijk betekent biologie: de leer (logos) van het leven (bio). In de biologie bestudeer je alles wat met leven te maken heeft en hoe organismen hun best doen om in leven te blijven. Alles wat leeft, hoort bij het onderzoeksgebied van de biologie.

Scheikunde. Scheikunde is de leer van de stoffen. In de scheikunde bestuur je stoffen uit de dode natuur. Je bestudeert hoe de stoffen zijn opgebouwd en hoe de stoffen in scheikundige reacties met elkaar reageren. Bij scheikundige reacties worden stoffen omgezet in andere, nieuwe stoffen. 

Natuurkunde. Natuurkunde is niet alleen een vak op school, maar ook een wetenschap. Waar natuurkunde nu over gaat, kan je makkelijker uitleggen met een voorbeeld, dan met een definitie. Natuurkunde gaat bijvoorbeeld over bewegen, krachten, magnetisme, licht, warmte, gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. In de natuurkunde bestudeer je de natuurwetten die op aarde gelden.

Hieronder zie je in een videoboodschap een uitleg van de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde door docenten van deze vakken.

Download hieronder de opdrachten die horen bij bovenstaande video.

dlwerkblad3

Onderzoek waterkwaliteit

Je hebt nu een beetje een idee wat natuurkunde, scheikunde in biologie inhouden. Nu is het de bedoeling dat je wetenschappelijk onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van het water in twee sloten rondom de school. Je zal de kwaliteit van het water drie keer gaan bepalen. Eén keer op een biologische manier, één keer op een natuurkundige manier en één keer op een scheikundige manier. Waar de sloten zich bevinden die we gaan onderzoeken op de kwaliteit kan je zien in de hieronderstaande afbeelding. Voor het biologische onderzoek moet je gebruik maken van een ecologische zoekkaart waterdieren. Deze krijg je van je biologiedocent als je aan het onderzoek werkt.

Sloot1en2 

Bij deze lessen hoort een werkblad. Het werkblad De waterkwaliteit volgens natuurkunde, scheikunde en biologie kan je hieronder downloaden.

dlwerkblad3