Ecologie

In dit thema leer je over het huis van de dieren. Ecologie is de tak van de biologie waarin de relaties tussen organismen en hun milieu worden bestudeerd.

 

Dichtheidsafhankelijke- en dichtheidsonafhangelijke factoren

De omvang van populaties moet worden gereguleerd. De grootte van de populatie wordt bepaald door beperkende factoren in het ecosysteem van het organisme. Beperkende factoren zorgen ervoor dat populaties niet extreem groot worden en daardoor de hulpbronnen van het ecosysteem uitbuiten, overbelasten. Beperkende factoren zijn onderandere voedselaanbod, ruimte, waterbeschikbaarheid, predatie en ziektes. Tekorten aan voedsel, ruimte zorgen voor een toenemende interspecifieke concurrentie. De individuen binnen de soort en binnen eenzelfde populatie gaan stijden om dezelfde hulpbronnen. Ook extreme natuurverschijnselen en natuurrampen hebben een sterke regulerende werking op de omvang van de populatie.

DichtheidsafhaNKELIJKEfactoren1

 

DichtheidsafhaNKELIJKEfactoren2

Dichtheidsafhankelijke factoren

Een factor die de dichtheid van de populatie beïnvloedt door middel van negatieve terugkoppeling. De invloed van de factor op de individuen van de populatie is groter als de populatie groter is. Denk bijvoorbeeld aan ziekten en beschikbaarheid van voedsel. Ziekten zullen zich makkelijker verspreiden in een populatie waar veel individuen dicht op elkaar leven. Ook parasieten zullen makkelijker van individu naar individu overspringen als er regelmatig contact is tussen de individuen van een populatie. Daarnaast zal er veel intra-specifieke concurrentie ontstaan in een grote populatie. Individuen van een soort of populatie zullen onderlingen concurreren om de beschikbare bronnen die het ecosysteem levert. Denk aan ruimte, zonlicht, waterbeschikbaarheid, nestgelegenheid, ruimte om te schuilen en natuurlijk voedsel. In grote populaties krijgen individuen niet alleen lest van hun vijanden, maar ook van elkaar.

DichtheidsafhaNKELIJKEfactoren3

Dichtheidsonafhankelijke factoren.

Dichtheidsonafhankelijke factoren zijn factoren die de omvang van een populatie reguleren ongeacht de grootte van de populatie. De invloed van de factor variërt dus niet met de omvang van de populatie. Voorbeelden van dichtheidsonafhankelijke factoren zijn factoren uit de abiotische leefomgeving van het individu. Dichtheidsonafhankelijke factoren zijn etreme klimatologische omstandigheden zoals natuurrampen of extreme afwijkingen van het klimaat.

Dichtheidsonafhankelijkefactoren