Krantenartikelen

De krantenartikelen die hier kunt vinden zijn een verdieping voor de begrippen in de biologie. De artikelen zijn verdeeld per thema.

 

Natuurlijke selectie in modern humaan genoom

Het boek als zwaard

Schedel van 38 miljoen jaar oud

De Neanderthaler is niet uitgeroeid hij zit in ons DNA

Pandavoorouder kon zonder bamboe