Natuureducatie

Biologie is meer dan een vak, bij biologie bestuderen we ook de natuur waarin jij leeft.

 

Gedragsleer (ethologie) is een belangrijk onderdeel van het mavo-examen biologie. Bij deze opdracht gaan leerlingen het gedrag van een dier observeren. Gedragselementen worden geïnventariseerd en omschreven in een ethogram teneinde inzicht te krijgen in de gedragingen van het dier. Leerlingen maken drie protocollen van vijftien minuten. Met behulp van deze drie protocollen moeten de leerlingen de opgestelde onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. 

Compilatie dierentuin 70

Voorafgaande aan het dierentuinbezoek maken de leerlingen een literatuurstudie over het gekozen dier. In deze literatuurstudie doen de leerlingen onderzoek naar leefgebied, groepsgrootte, voedingsgewoontes en voortplantingsgedrag van het gekozen dier in het wild.

Halverwege het dierentuinbezoek is er een evaluatiegesprek tussen leerling en vakdocent. De vakdocent geeft dan feedback op het werk van de leerling. Voorzien van op- en aanmerkingen van de docent gaat de leerling terug naar het "geadopteerde" dier om de ethologieopdracht te vervolmaken. Leerlingen hebben drie uur de tijd om de opdracht in Diergaarde Blijdorp te maken.

Voor gedetailleerde informatie over de ethologieopdracht voor de mavo kunt u hieronder het werkboek downloaden. Wilt u het werkboek in de vorm van een Word-document stuurt u dan een mail naar de beheerder van biologielessen.nl.

dlwerkblad3