Natuureducatie

Biologie is meer dan een vak, bij biologie bestuderen we ook de natuur waarin jij leeft.

 

Zwerfaval is een probleem. Niet alleen in de oceanen, maar ook veel dichter bij huis in de directe leefomgeving van de kinderen van het Scala Rietvelden.  Met het zwerfafvalproject laten we de leerlingen inzien dat op de straat en in het groen meer afval ligt dan verwacht. Ook geven we de leerling inzicht in wie verantwoordelijk is voor al dat afval op straat en hoe we het afvalprobleem in de directe leefomgeving kunnen verminderen. Zwerafval compilatie verkleind

Een keer per jaar krijgen alle derdeklassers een gebiedje in of rond de school aangewezen. In dit gebied moeten de leerlingen afval verzamelen. Het verzamelde afval wordt in stromen gescheiden verzameld en vervolgens gewogen. De hoeveelheden worden verwerkt op een grote plattegrond van de school en de directe omgeving. Op deze manier wordt zowel de hoeveelheid gevonden afval inzichtelijk gemaakt voor de leerlingen, alsmede waar in de wijk zich de grootste concentratie afval bevindt.

Ingezonden brief zwerfafval en foto

In de lessen daarna wordt de beplakte plattegrond besproken en moeten de leerlingen conclusies trekken over de mate van vervuiling van hun wijk, wie de verantwoordelijke zijn voor deze vervuiling en hoe zwerfaval kan worden tegengegaan.

Het zwerfafvalproject krijgt in dezelfde week altijd een vervolg met een bezoek aan vuilverbrandingsinstallaties van de AVR te Rozenburg.

P1080805