Natuureducatie

Biologie is meer dan een vak, bij biologie bestuderen we ook de natuur waarin jij leeft.

 

Beach clean-up

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron.

Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk. Plastic verteert niet langs biologische weg.

Door de de langzame afbraak van plastics tot kleine deeltjes verandert al ons zeewater in een wereldwijde soep van microplastics, ‘Global Plastic’ of ‘Plastic Soep’ genoemd. Ook komen er giftige stoffen uit de plastics vrij. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan.

Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen.

De plastic verontreiniging van het zeewater kan onze gezondheid ernstig schaden. Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land. Plastic afval wordt geloosd door de industrie en in steden en zoekt een weg naar zee via rivieren, kanalen en havens.

Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling.

Elk jaar zoeken leerlingen uit de eerste klas op het strand naar plastic afval. Het gevonden plastic afval wordt meegenomen, geïnventariseerd en gewogen.

BCU2

Voordat de eersteklassers gaan beginnen aan de Beach clean-up wordt er in de les aandacht besteed aan het plastic probleem. Leerlingen krijgen een reader. Door het werken aan de vragen in deze reader krijgen de leerlingen zicht in de plastic afvalproblematiek in de oceanen, zeeën en stranden.

 

dlwerkblad3