Natuureducatie

Biologie is meer dan een vak, bij biologie bestuderen we ook de natuur waarin jij leeft.

 

Boomadoptie

Bomen zijn mooi. Bomen maken zuurstof voor mens en dier. Bomen zorgen voor hout. Bomen geven mensen en dieren voedsel. Bomen bieden bescherming, bomen bieden nestgelegenheid aan vele vogels. In bomen kan je klimmen en bomen kunnen je verbazen met hun ouderdom. Kortom: bomen zijn voor ons van groot belang. Maar we zijn ook weer zo aan bomen gewend dat we er achteloos aan voorbij lopen, en ze zelden de aandacht geven die ze eigelijk verdienen. Of erger...zonder een traan te laten hakken we hele bossen om. Met deze opdracht ga je eindelijk eens heel goed, gedetaillerd en lang naar een boom kijken, met de hoop dat je je gaat verbazen over de schoonheid van de boom. In deze opdracht ga je één boom uit je schoolomgeving adopteren en kijken hoe deze boom zich gedurende één heel ontwikkelt...Twee leuke krantenartikelen over de rol van bomen in de natuur zijn hier te lezen. het artikel "Bomen over bomen" gaat over de rol van de levende boom in de natuur. Het artikel "De kracht van dood hout" gaat over de rol van dode boom in de natuur. 

4seizoenenboom

Deze opdracht doe je in duo's. De bijbehorende opdracht moet je gedurende het gehele jaar thuis en op school goed bewaren. Je krijgt de opdracht één keer van je biologiedocent. Als je de opdracht kwijt raakt moet je zelf voor een nieuwe zorgen (downloaden onder aan de bladzijde van deze les).

1. De opdrachten per seizoen

De boomadoptieopdracht bestaat uit een groot aantal opdrachten, verdeeld over vier periodes. We hebben geprobeert elke rapportperiode te koppelen aan een seizoen. In elk seizoen moet je de bijbehorende opdrachten uitvoeren en op het afgesproken tijdstip inleveren bij je docent. In Periode 1 van het schooljaar (september tot oktober ) doe je de herfstopdrachten. In periode 2 van het schooljaar (november tot januari) voer je de winteropdrachten uit. In periode 3 van het schooljaar (februari en maart) voer je de voorjaaropdrachten uit en in periode 4 van het schooljaar ( april tot juli) voer je de zomeropdrachten uit.

Aan het einde van het schooljaar moet je alle opdrachten gedaan hebben en netjes verwerkt in een mooi verslag. Het is de bedoeling dat je zelf bepaalt wanneer je met de opdrachten behorende bij jou boom aan de slag gaat, maar bedenk dat elke periode van het schooljaar het verslag moet worden ingeleverd en dat er dan dus wel opdrachten gedaan moeten zijn. Een aantal opdrachten moeten op vaststaande tijdstippen zijn gedaan. Een overzicht hiervan staat in de opdracht zelf. Voor sommige opdrachten heb je echter wel materialen nodig zoals een kompas, boomhoogtemeter, touw, meetlat enz. Deze materialen moet je van te voren reserveren bij de TOA (meneer Visser of meneer Kouwenhoven). Heb je materialen nodig, reserveer deze dan op tijd bij de TOA's.

2. Terugkerende opdrachten

Zoals hierboven omschreven voer je elke periode, elk seizoen een aantal min of meer seizoensgebonden opdrachten uit. Naast deze seizoensgebonden opdrachten zijn er ook twee opdrachten die je steeds opnieuw uitvoert. Dat zijn de opdrachten boomhoogte meten, en de opdracht boomomtrek meten. per seizoen meet je dus één keer de hoogte van je boom en één keer de dikte van de boom. 

3. Bewijzen

Je moet aan je docent ook bewijzen dat je daadwerkelijk aan de opdrachten hebt gewerkt. Dat doe je door het bijvoegen van foto's. Van elke opdracht waar je mee bezig bent maak je een duidelijke foto als bewijs dat je met de opdracht bezig bent geweest. Elke opdracht in je verslag sluit je af met een foto. Onder elke foto komt de volgende informatie: wat ben je aan het doen op de foto en een datum waarop de foto is genomen.

4. Videobegeleiding

Omdat je de opdrachten doet op de momenten dat jij daar tijd voor hebt, zal er geen klassikale uitleg van de verschillende opdrachten zijn. Je moet echter wel voordat je aan de opdracht gaat werken exact weten wat je moet doen. Lees daarom vooraf thuis de opdracht aandachtig door en  bestudeer alle bijbehorende illustraties. Van een aantal moeilijke opdrachten staat een video-uitleg onderaan deze bladzijde. Bestudeer ook aandachtig deze video's. Begrijp je iets dan nog niet, dan kan je het altijd aan je docent of TOA vragen.

5. Cijfers

Hoewel de opdracht gedurende een heel jaar loopt, moet je de opdracht toch vier keer inleveren. Elke periode lever je op afgesproken tijdstippen je boomadoptieopdracht in bij je docent. Voor de tot dan toe gemaakte opdrachten ontvang je een cijfer. Het behaalde cijfer heeft voor de periodes 1, 2 en 3 een weegfactor van 1.0. Aan het einde van hetschooljaar in periode 4 lever je het difinitieve verslag in. Het definitieve verslag heeft voor periode 4 een weegfactor 2.0.

 6. De video's behorende bij de boomadoptieopdracht

Werken met het kompas

Boomhoogte meten

Stelling van Pythagoras

Het werkblad boomadoptie kan je hieronder downloaden.

dlwerkblad3