Verzot op oude hoeves

Voor uitleg over dendrochronologie.