Krantenartikelen

De krantenartikelen die hier kunt vinden zijn een verdieping voor de begrippen in de biologie. De artikelen zijn verdeeld per thema.

 

Meer groei door opgevoerd huidmondje

Verbeterde fotosynthese bij tabak

Uitvinder fotosynthese in zonnetje gezet

Planten en anaerobe dissimilatie