Natuureducatie

Biologie is meer dan een vak, bij biologie bestuderen we ook de natuur waarin jij leeft.

 

Deze les is "under construction"

Logo Nederland zoemt 

De Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Winkels met producten

Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken, volledig betegelde tuinen en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Zo moet het niet

 

Met Nederland Zoemt zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen. Met Operatie Steenbreek willen wij iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een gezonde en groene samenleving!

Voedsel en nestgelegenheid

Als je de adviezen van Nederland zoemt en Operatie steenbreek samen met je ouders een beetje hebt nagevolgd en de tuin is een insectenparadijsje geworden dan komen de insecten vanzelf. In de onderstaande video kan je goed zien hoe druk de bloemen in de tuin kunnen worden bezocht door de vele insecten als de tuin insectvriendelijk is. Dus voldoende voedsel en nestgelegenheid biedt.