Natuureducatie

Biologie is meer dan een vak, bij biologie bestuderen we ook de natuur waarin jij leeft.

 

Bijenproblematiek

Het gaat wereldwijd slecht met de bijen. De wilde bijen, maar ook de honingbij verdwijnen in snel tempo. De drie oorzaken voor deze achteruitgang zijn: monoculturen, varroamijt en neonicotiniodes. In een van de voorgaande lessen heb je kunnen lezen dat de bijen een heel belangrijke rol spelen bij de bestuiving van de bloemen. Alleen als bloemen bestoven worden, kunnen er vruchten uit groeien, zoals de appels en peren. Bijna alle producten die je bij de groenteboer kan kopen liggen daar, omdat de bijen de bloemen van deze planten hebben bevrucht. Geen bijen, geen groente en fruit. Daar komt het op neer. In de onderstaande video zie je ook al dat in sommige landen de bijennood zo hoog wordt dat men de bloemen met de hand moet bestuiven om toch nog vruchten aan de bomen te krijgen. Hieronder een kijkje in een groentewinkel als er nog wel bijen leven (foto links) en de zelfde groentewinkel in een tijd zonder bijen (foto rechts).

Groenteboermetenzonderbijen

In onderstaande film wordt uitleg gegeven over de invloeden van de monoculturen, varroamijt en het gebruik van de neonicotinoides op de bijen. Ook de rol die de consument speelt komt aan de orde.