Welkom op biologielessen.nl !

 

biologielessen.nl

Welkom op de startpagina van biologielessen.nl. De inhoud van biologielessen.nl is gebaseerd op de inhoud van het vak biologie in het voortgezet onderwijs. Omdat er in het biologieonderwijs een groot scala aan onderwerpen wordt besproken en er een groot verschil is in diepgang tussen onderbouw en bovenbouw is biologielessen.nl opgedeeld in een onderbouwdeel en een bovenbouwdeel. Het algemene deel van de website bevat thema’s die voor zowel onderbouwleerlingen als bovenbouwleerlingen interessant zijn en bevat hoofdzakelijk natuurgerelateerde thema’s. Voor de in biologie geïnteresseerde leerling zorgen de krantenartikelen en de lessen van de website voor een aanvulling of verdieping van de in de les aangeboden stof. Verder wil biologielessen.nl bij zowel leerling als collegadocenten de liefde voor de natuur aanwakkeren. Het forum en de chat zijn voor de leerlingen een hulpmiddel, waarbij leerlingen van elkaar kunnen leren.

Biologielessen.nl bevat vele uren biologisch lees- en kijkplezier. Veel plezier met het ontdekken van deze site.

 

Laatste Nieuws

De meiose is voor leerlingen een ingewikkeld begrip met vele termen. Biologielessen heeft een nieuwe video gepubliceerd waarin de meiose met behulp van bolletjes wol wordt uitgelgd. Tijdens de uitleg van de meiose worden ook diverse tabellen uit BiNaS besproken. https://www.youtube.com/watch?v=gHW8L6W_pg0 Read more...
Geachte heer/mevrouw, In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.biologielessen.nl Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 5 december 2015. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen. Met vriendelijke groet, Lucinda Jones Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek Read more...
Biologielessen heeft een nieuwe onderbouw les geplaatst over erfelijkheid. In deze les worden begrippen als homologe chromosomen, gameten, genen en allelen uitgelegd. Bekijk deze les op: http://www.biologielessen.nl/2012-10-28-17-22-27/2015-06-14-19-37-19/introductie-in-de-erfelijkheid Productievaneengameet Read more...
Er staat een nieuwe les op biologielessen over bottleneck gebeurtenissen waar de ontwikkelende mens mee te maken heeft gekregen gedurende de 7.500.000 miljoen jaar durende ontwikkeling van aapachtige tot naakte rechtop lopende mens. http://www.biologielessen.nl/evolutie/bottleneck-catastrofes Demonogamerelatie   Read more...

Facebook

Zoeken

Wie is online ?

We have 38 guests and no members online

Connect with us

Instagrammail