Mens en milieu

In dit thema leer je de relatie tussen organismen en hun milieu en de rol van kringlopen in de natuur.

 

Stikstofkringloop

Stikstof komt in vele vormen in het ecosysteem voor. In de stikstofkringloop bekijk je in welke vormen stikstof in het ecosysteem kan voorkomen. Als je de rondgang van stikstof door het ecosysteem wilt bekijken, dan moet bij stikstof in organische vorm de focus op de stroom van de aminozuren en de eiwitten leggen. Omdat het de aminozuren en de eiwitten zijn die stikstof bevatten. 

AminozurenNkringloop

Als je de stikstofkringloop wilt bestuderen, dan kan je dat het beste doen op bioplek.org Bioplek

Reducenten in de stikstofkringloop.

De reducenten (bacteriën) spelen een belangrijke rol in de stikstofkringloop. Er zijn reducenten die kunnen werken in een omgeving zonder zuurstof. De rottingsbacteriën in de stikstofkrinkloop zetten zonder zuurstof organische stikstofverbindingen om in anorganich ammoniak. Ook zijn er reducenten die wel zuurstof in de bodem nodig hebben om hun werk in de stikstofkringloop uit te voeren. De nitrietbacteriën en de nitraatbacterien voeren omzettingen van anorganische stikstofverbindingen uit alleen in de aanwezigheid van zuurstof in de bodem. Deze reducenten werken aerobe. Er zijn reducenten die hun energie halen uit de afbraak van organische stikstofverbindingen. Deze reducenten zetten organische stikstofverbindingen  om in anorganische stikstofverbindingen. Rottingsbacteriën zijn voorbeelden van heterotrofe reducenten. Er zijn ook reducenten die hun energie halen uit anorganische stoffen, en deze anorganische stoffen omzetten in andere anorganische stoffen. Deze reducenten moemen we chemo-autotroof. De nitrietbacteriën en de natraatbacteriën in de stikstofkringloop zijn voorbeelden van chemo-autotrofe organismen.

Fotoofchemoautotroof

Eten en poepen

De reducenten spelen een belangrijke rol in de stikstofkringloop. Maar hoe werkt deze omzetting van stoffen in de bodem nou eigenlijk. Bekijk de reducenten dan even als gewone organismen die eten, uit het eten energie halen en voor het organisme onbruikbaar materiaal uitpoepen. De nitriet bacterien eten dan ammoniak en poepen nitriet uit. Bij de omzetting van ammoniak naar nitriet produceren de nitrietbacterien ATP voor eigen gebruik. Nitriet is voor de nitrietbacterien een afvalproduct en wordt uitgescheiden. Nitriet is echter weer voedsel voor de nitraatbacterien. De nitraatbacterien produceren bij de omzetting van nitriet naar nitraat ATP en scheiden een afvalproduct uit, nitraat. En nitraat is juist die stikstofverbinding die de planten kunnen opnemen. Stikstof komt nu terecht in de producenten en in een organische stof, namenlijk eiwitten. Deze eiwitten zijn weer voedingsstof en stikstofbron voor de planteneters, waardoor de stikstof na consumptie van de plant terecht komt in een dierlijke organische stof. De planteneter gebruikt de eiwitten om zijn eigen lichaam op te bouwen of te onderhouden.

Reducenten en hun voeding kopiren

Hieronder zie je twee illustraties. Eén bioplek illustratie met uitleg en een BiNaS illustratie.

StikstofkringloopEen video-instructie over de uitleg van de stikstofkringloop aan de hand van BiNaS-afbeelding 93G is hieronder te bekijken.

NkringloopvolgensBiNaS