Voortplanting

In dit thema leer je op welke manieren organismen zich kunnen voortplanten en de rol van de hormonen bij de voortplanting.

 

Seksuele selectie

De natuurlijke selectie is de vormgever van de organismen op aarde. De natuurlijke selectie geeft organismen die vormen en vaardigheden die ze nodig hebben om zo goed mogelijk kunnen overleven in hun leefomgeving. Een andere sturende kracht in de vormgeving van de organismen is de seksuele selectie. Het is dan niet zozeer het milieu dat vormgeeft aan het organisme, maar vooral het vrouwtje, doordat ze valt op specifieke kenmerken van het mannetje. Bij seksuele selectie gaat het dus niet zozeer over eigenschappen om goed te kunnen overleven (Veiligheid, en Voedsel), maar om eigenschappen die ervoor zorgen dat je als man in de smaak valt bij de vrouwtjes en ervoor zorgen dat het mannetje zich zal voortplanten.

Bepalen of een eigenschap is ontstaan onder invloed van natuurlijke selectie of onder invloed van seksuele selectie kan je doen met een simpel gedachtenexperiment. In dat gedachtenexperiment reduceer je de betreffende populatie tot een groep dieren met vele vrouwtjes met maar één mannetje. Er valt dan voor de vrouwtjes niet meer te selecteren. Alle eigenschappen die dan bij het eenzame mannetje uit deze verzonnen populatie zullen verdwijnen zijn ontstaan onder invloed van seksuele selectie.

compilatieseksueleselectie

De door seksuele selectie verkregen eigenschappen, of versieringen mogen de fitheid van het organisme echter niet beïnvloeden. Het dier moet ondanks deze extreme versiering nog net zo snel kunnen wegvluchten voor predatoren als soortgenoten met een minder extreme versiering (Veiligheid). Daarnaast moet de versiering het dier niet hinderen bij het verzamelen van voedsel (Voeding). Alleen als het dier ondanks de versiering net zo fit is, of misschien zelfs fitter dan soortgenoten met een minder exrteme versiering, zal het beloond worden door de vrouwtjes door te mogen paren (Voortplanting). Naar de fitheid van dieren met extreme versieringen is onderzoek gedaan door onder andere de Amerikaanse onderzoekster Kasey Fowler-Finn. Uit haar onderzoek blijkt duidelijk dat extreme versierselen de fitheid niet beïnvloeden.

Twee mooie films waarin seksuele selectie wordt uitgelegd is hieronder te bekijken.