Krantenartikelen

De krantenartikelen die hier kunt vinden zijn een verdieping voor de begrippen in de biologie. De artikelen zijn verdeeld per thema.

 

Nobelprijs Scheikunde

Genexpressie bepaalt weerstand tegen water

Eerste E coli met synthetisch genoom

Nicotine schaadt kinderen en kleinkinderen