Planten

In dit thema leer je hoe uit een zaad een plantje ontstaat en hoe het fotosyntheseproces in de planten verloopt.